Licensee

Förlaget

Contact Person

Alexander Kråkström

Contact Phone NumberSales Territories

Finland, Sweden

Det osynliga barnet och Granen
Förlaget ger i samarbete med Oxfam, Moomin Characters, WSOY och Sort of Books ut en specialutgåva av klassikern Det osynliga barnet. För varje såld bok går 4 euro till hjälporganisationen Oxfams kvinnoprojekt runt om i världen. Berättelsen om det osynliga barnet utkom för första gången 1962 och handlar om en liten flicka som blir osynlig efter att ha blivit illa behandlad av kvinnan som tagit hand om henne. Flickan tas emot av muminfamiljen och får bo i Muminhuset. Där möts hon med värme och respekt och blir så småningom synlig igen och återfår sin plats i världen – en rättighet som varje kvinna och flicka borde ha.


Send an inquiry to Förlaget